درمان فوبیا با روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد اما در موارد شدید و غیر قابل کنترل مراجعه به مشاوره کنترل استرس و دریافت کمک‌های تخصصی الزامی است. در ادامه برخی از روش‌های درمان فوبیای حیوانات را شرح داده‌ایم:

  1. شناخت درمانی

همان طور که توضیح دادیم افراد مبتلا به فوبیای حیوانات، ترسی بیش از حد و غیر معقول نسبت به حیوانی خاص دارند. اولین گام در درمان، تغییر باور غلط در مورد حیوان ایجاد کننده فوبیا است که این تغییر با شناخت درمانی صورت می‌گیرد. در این روش درمانگر به شما کمک خواهد کرد تا خطاهای شناختی و افکار منفی که در ذهن دارید را بشناسید و سپس آن‌ها را تغییر دهید.

  1. حساسیت زدایی منظم

حساسیت زدایی منظم، از سه مرحله تشکیل شده است. در ابتدا درمانگر با کمک خودتان، لیستی از حالت‌ها یا موقعیت‌هایی که برایتان استرس زاست تهیه می‌کند؛ سپس سلسله مراتبی از کمترین تا بیشترین محرکی که برایتان اضطراب آور است مشخص می‌شود. در مرحله بعدی، روش‌های آرمیدگی و ریلکسیشن به شما آموزش داده می‌شود و در گام آخر، درمانگر از شما می‌خواهد که همزمان با ریلکس کردن، براساس سلسله مراتب تهیه شده به تدریج محرک‌هایی که برایتان اضطراب آور است، تجسم کنید. از آن جایی که نمی‌توانید همزمان ریلکس کنید و اضطراب داشته باشید، این شیوه در درمان فوبیا موثر است.

  1. مواجهه درمانی

مواجه درمانی، شباهت زیادی با روش حساسیت زدایی منظم دارد. در این شیوه درمانی نیز در معرض سلسله مراتب از پیش تهیه شده، قرار می‌گیرید با این تفاوت که احساس اضطراب را در هر مرحله حفظ می‌کنید تا به تدریج این اضطراب برایتان عادی شود. در واقع در این روش شما دائما با محرک ترس آور روبه‌رو می‌شوید. معمولا روند درمان در این روش طولانی است چرا که باید به صورت تدریجی ترس شما کاسته شود.

  1. دارو درمانی

در موارد شدید‌تر، می‌توان ابتدا از یک دوره دارو درمانی شامل داروهای ضد اضطراب و دارو های ضد افسردگی استفاده کرد و سپس بعد از کاهش علائم، روان درمانی را آغاز نمود.